Żłobek

Niepubliczny Żłobek Radosne Maluchy zaprasza dzieci w godzinach od 6:45 do 17:00.

Nasza placówka to miejsce  , w którym profesjonalnie i z zaangażowaniem wykwalifikowana kadra  sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od 1 roku do lat 3. Towarzysząc dziecku w rozwoju zapewniamy opiekę wychowawczą i edukacyjną oraz wspomagamy indywidualny rozwój każdego dziecka.

W żłobku każde dziecko otoczone jest czułą i troskliwą opieką, a indywidualne traktowanie minimalizuje trud rozstania z rodzicami i tęsknotę. Serdeczne i ciepłe podejście do naszych wychowanków pozwala na wdrożenie się w proces wychowawczy , edukacyjny i usamodzielniający. Szczególny nacisk kładziemy na to, aby rozkład dnia uwzględniał wszystkie potrzeby zdrowotne dzieci:

-potrzebę regularnego i zbilansowanego żywienia,

-popołudniowego odpoczynku i relaksu,

-codziennego kontaktu i zabawy z rówieśnikami.

Dokładamy wszelkich starań , aby stworzyć warunki sprzyjające okazywaniu dziecku szacunku, wspieraniu jego samodzielności oraz budowaniu przyjaznych relacji między dziećmi w placówce.

W naszej pracy z pasją wspieramy każde dziecko i tworzymy przyjazne otoczenie , w którym dziecko posiada:

-możliwość zdobywania wiedzy i rozwijanie swoich umiejętności,

-swobodę podejmowania zabawy według własnego wyboru , a także w grupie,

-możliwość badania , odkrywania i nazywania świata , zjawisk i przedmiotów,

- podejmowania nauki języka angielskiego.