Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/przedszkole/domains/radosnemaluchy.com.pl/public_html/templates/dd_kids_90/functions.php on line 201

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/przedszkole/domains/radosnemaluchy.com.pl/public_html/templates/dd_kids_90/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

Projekty unijne

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WŁ 2014-2020 realizowany jest w naszej placówce przy ul. Krakowskie Przedmieście 123A w Sieradzu.

 

 

 

Prowadzony w placówce w Sieradzu, przy ul. Krakowskie Przedmieście 123A

Nazwa projektu: RPLD 10.01.00-10-C010/17-01

Liczba miejsc: 16

Okres realizacji: 1.04.2018 – 31.03.2019

 
 
Harmonogram wsparcia (pobierz PDF)

 

Cel i planowane efekty

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz utrzymanie zatrudnienia poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w okresie od 01.04.2018 do 31.03.2019r.

Utworzonych zostanie 16 miejsc opieki nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia do 3 lat w placówce zlokalizowanej w Sieradzu przy ul. Krakowskie Przedmieście 123A.

Planowane efekty: utworzenie żłobka dla 16 dzieci w Sieradzu, umożliwi rodzicom/opiekunom prawnym wejście lub powrót na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka.

Całkowita wartość projektu: 359.763,74 zł

Kwota dofinansowania: 326.763,74 zł


Korzyści płynące z realizacji projektu

W ramach projektu zapewnimy dzieciom:
 • opiekę nad dziećmi w godzinach 7-17,
 • całodzienne wyżywienie,
 • zajęcia dydaktyczne,
 • doradztwo zawodowe dla 10 osób grupy docelowej projektu – bierni zawodowo,
 • prowadzenie szkoleń dla 10 osób grupy docelowej projektu – bierni zawodowo.


Kryteria przyjęcia

Zgodnie z założeniami projektu: przyjmujemy dzieci od 20 tygodnia życia do lat 3, z terenu miasta i gminy Sieradz, których mamy w najbliższym czasie planują powrót na rynek pracy, a obecnie:

 • są zatrudnione i przebywają na urlopie rodzicielskim,
 • są bierne zawodowo,
 • przebywają na urlopie wychowawczym.
 
Rekrutacja dla dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 roku życia odbywa się od 01.03.2018 r.

Dokumenty do projektu (pliki PDF):

- regulamin rekrutacji

- zał. nr 1 - kwestionariusz osobowy

- zał. nr 2 - oświadczenie uczestnika projektu

- zał. nr 3 - zaświadczenie o powrocie do pracy

- zał. nr 4 - deklaracja uczestnika w projekcie

- zał. nr 5 - karta zgłoszenia dziecka

- REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "Opieka w żłobku nad dziećmi do lat w Sieradzu"

 

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WŁ 2014-2020 realizowany jest w naszej placówce przy ul. Krakowskie Przedmieście 123A w Sieradzu.

 

 

Prowadzony w placówce w Sieradzu, przy ul. Krakowskie Przedmieście 123A (część druga)

Nazwa projektu: RPLD 10.01.00-10-A013/18-00

Liczba miejsc: 17

Okres realizacji: 1.10.2018 – 31.07.2019

 
 
Harmonogram wsparcia (pobierz PDF)

 

Cel i planowane efekty

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz utrzymanie zatrudnienia poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w okresie od 01.10.2018 do 31.07.2019r.

Utworzonych zostanie 17 miejsc opieki nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia do 3 lat w placówce zlokalizowanej w Sieradzu przy ul. Krakowskie Przedmieście 123A.

Planowane efekty: utworzenie żłobka dla 17 dzieci w Sieradzu, umożliwi rodzicom/opiekunom prawnym wejście lub powrót na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka.

Całkowita wartość projektu: 387.818,75 zł

Kwota dofinansowania: 352.818,75 zł


Korzyści płynące z realizacji projektu

W ramach projektu zapewnimy dzieciom:
 • opiekę nad dziećmi w godzinach 7-17:30,
 • całodzienne wyzywienie,
 • zajęcia dydaktyczne,
 • doradztwo zawodowe dla dwóch osób grupy docelowej projektu – bierni zawodowo/bezrobotni,
 • prowadzenie szkoleń dla dwóch osób grupy docelowej projektu – bierni zawodowo/bezrobotni.


Kryteria przyjęcia

Zgodnie z założeniami projektu: przyjmujemy dzieci od 20 tygodnia życia do lat 3, z terenu miasta i gminy Sieradz, których mamy w najbliższym czasie planują powrót na rynek pracy, a obecnie:

 • są zatrudnione,
 • są bezrobotne,
 • są bierne zawodowo.
 
Rekrutacja dla dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 roku życia odbywa się od 01.08.2018 r.

Dokumenty do projektu (pliki PDF):

- regulamin rekrutacji

- zał. nr 1 - kwestionariusz osobowy

- zał. nr 2 - oświadczenie uczestnika projektu

- zał. nr 3 - zaświadczenie o powrocie do pracy

- zał. nr 4 - deklaracja uczestnika w projekcie

- zał. nr 5 - karta zgłoszenia dziecka