Aktualności:

Już wkrótce nowa Oferta 2019/2020 na naszej stronie internetowej! Znajdziesz ją w zakładce Przedszkole i Żłobek...

Cennik

 

 

Czesne żłobek - 850 zł   2020r./2021 r.

Czesne przedszkole  - 290 zł  2020 r./2021 r.

zniżki dla rodzeństwa

 

Stawka żywieniowa dzienna- 13,00 zł

W skład stawki żywieniowej wchodzi: śniadanie, obiad (zupa i drugie danie), podwieczorek.

 

Sposób naliczania opłat:

Czesne (opłata stała) plus ilość dni roboczych miesiąca x 13,00 zł /stawka żywieniowa dzienna pomniejszone o ilość  dni nieobecnych (zgłoszone do godz. 7:30) z poprzedniego miesiąca.

 

Czesne i wyżywienie naliczane jest z góry z terminem płatności do 10 dnia każdego miesiąca.

 

Opłaty należy dokonywać na rachunek bankowy w Raiffeisen: 27 1750 0012 0000 0000 3042 8226

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc za który dokonywana jest płatność.