Cennik

 

Czesne - 190 zł

 

Stawka żywieniowa dzienna - 9,50 zł

W skład stawki żywieniowej wchodzi: śniadanie, obiad (zupa i drugie danie), podwieczorek.

 

Sposób naliczania opłat:

Czesne (opłata stała) plus ilość dni roboczych miesiąca x 9,50 zł minus dni nieobecne (zgłoszone) z poprzedniego miesiąca x 9,50 zł.

 

Czesne i wyżywienie naliczane jest z góry z terminem płatności do 10 dnia każdego miesiąca.

 

Opłaty należy dokonywać na rachunek bankowy w Raiffeisen: 27 1750 0012 0000 0000 3042 8226

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc za który dokonywana jest płatność.